Курс вивчення Англійської мови за профілем наукової спеціальності.