Інформаційний бізнес (ІБ) - це дисципліна, що вивчає матеріальні відносини людей, залучених до сфери інформаційної діяльності, аналізує економіко-організаційні аспекти інформаційних процесів у суспільстві взагалі та в організаційному управлінні, зокрема.

Мета дисципліни формування знань стосовно способів і методів мобілізації нових організаційних ресурсів суспільства — інформації на вирішення задач соціально-економічного розвитку.

Завдання дисципліни — вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу.